Jak ochronić pożyczkobiorcę przed rosnącymi stopami procentowymi?

Wzrost wartości stóp procentowych to informacja, której z pewnością nie chcą usłyszeć posiadacze długoterminowych kredytów hipotecznych. Oznacza on w dużym uproszczeniu, że z biegiem czasu nastąpi wzrost wartości pojedynczej raty, którą musimy zapłacić wierzycielowi.

W walce z rosnącymi stopami procentowymi

Faktem jest, że w obecnym czasie wartość stóp procentowych spadła do historycznego poziomu. (więcej…)